پانسمان - Ariyavet Ariyavet

پانسمان

مراقبت و درمان تخصصی زخم های بستر، زخم هاي عفوني و زخم های دیابتیک با استفاده از انواع پانسمان هاي نوين مورد تائيد وزارت بهداشت در مرکز ارائه خدمات پرستاری مرهم سمنان

نظر خود را بنویسید!


ارسال نظر

نظرات (0)